Interim management.

Newr har ett stort nätverk av seniora associerade konsulter.

Är du i behov av en interim ledare inom ekonomi eller ska du genomföra ett större förändringsprojekt? Ibland kommer behovet plötsligt och då är interim management en tjänst att luta sig mot.

Vi letar alltid efter kvalificerade konsulter som vill bli en del av vårt nätverk för att erbjuda snabb och pricksäkert stöd till våra kunder. Är du kandidat så läs gärna mer på sidan kandidat.

Vi har ett stort nätverk av associerade konsulter som du kan ta hjälp av i chefs-, specialist och projektroller.

Vanliga roller som våra kunder efterfrågar inom interim management är:
CFO, ekonomichef, redovisningschef, controllerchef, koncernredovisningschef och förändringsledare.

Vår process inom interim management

01.

Kravprofil

Tillsammans med dig definierar vi innehållet i rollen.

01.

02.

Search och kvalitetssäkring

Genom vårt nätverk och våra kanaler presenterar vi konsultprofiler till dig som är kvalitetssäkrade.

02.

03.

Intervju

Du träffar utvalda konsulter från oss.
03.

04.

Avtal

Vi kontrakterar vald kandidat och uppdraget startar.
04.

05.

Uppföljning

Vi säkerställer att konsulten lever upp till kundens krav på kompetens.

05.

Vill du veta mer om våra tjänster?
Ring oss!

Scroll to Top