Kunder.

Fokus på relationer

Newr och new relations within finance bottnar i vårt fokus på relationer – både med kandidater, konsulter och kunder. Vi har alltid ett fokus på att fördjupa och utveckla samarbeten för att med ett stort engagemang kunna arbeta ännu närmare våra kunder. Våra kunder finns i många olika branscher och storlekar, allt från stora, börsnoterade företag i traditionella branscher till startups inom tech och e-commerce som är i början på sin resa. Den gemensamma nämnaren är behovet av att ständigt utveckla sin ekonomi- och finansfunktion med rätt kompetens. Det är vi stolta över att kunna hjälpa till med.

Vi hjälper våra kunder med konsulter och kandidater på chefs-, specialist- och linjerollsnivå. Våra kunder anlitar oss både för att lösa behov på kort och lång sikt och av olika anledningar. Det kan både handla om att “släcka bränder” för att snabbt få kontroll, genomföra projekt på ekonomifunktionen och att långsiktigt attrahera rätt nyckelkompetens.
Därför är lyhördhet ett nyckelord i alla våra kundsamarbeten. Vi ser alltid bortom titeln på den roll som ska tillsättas och har därtill stort fokus på kundens nuläge och utmaningar för att pricka rätt både avseende hårda och mjuka värden. Genom vår erfarenhet har vi lärt oss att en nära och tydlig kunddialog med bra uppföljning i kombination med snabbhet och engagemang skapar de bästa resultaten.

Vi känner oss stolta över förtroendet att samarbeta med många spännande företag och är glada över att våra kunder återkommande väljer att anlita oss. Utgångsläget är att alltid sätta kundupplevelsen i främsta rummet och det tror vi märks i samarbetet med oss. Vill du komma i kontakt med oss för att höra mer? Klicka här!

Några av våra kunder

Scroll to Top