Våra tjänster.

01. Interim management

Är du i behov av en interim ledare inom ekonomi eller ska du genomföra ett större förändringsprojekt? Ibland kommer behovet plötsligt och då är interim management en tjänst att luta sig mot. Vi på Newr har ett stort nätverk av associerade konsulter på chefs- och specialistnivå som snabbt kommer in i din verksamhet och hjälper dig att driva din ekonomifunktion framåt.

02. Interim

Behöver du stärka upp din ekonomifunktion under en begränsad period eller är du osäker på om du ska anställa eller avvakta? Då kan vi hjälpa dig med en konsult. Newr arbetar med ekonomikonsulter på alla nivåer. Vi arbetar både med anställda och associerade konsulter som kan axla klassiska linjeroller på en ekonomifunktion. Genom vårt stora nätverk har vi alltid ambitionen att snabbt matcha ditt behov med kvalificerade konsulter som hjälper dig att driva din avdelning vidare.

03. Rekrytering

Vi är specialister på rekrytering av ekonomer på alla nivåer och kan därmed hjälpa dig oavsett om du söker en senior eller junior medarbetare till din avdelning. Dagens ekonomifunktion är i ständig förändring varpå det är bra med ett externt bollplank. Vi hjälper dig genom hela rekryteringsprocessen och kombinerar annonsering med urval från vårt egna nätverk för att säkerställa att kandidater presenteras både snabbt och träffsäkert.

04. Search

Är du på jakt efter en sällsynt nyckelkompetens eller vill rekrytera helt konfidentiellt? Vi kan hjälpa dig med en search-process där vi utöver annonsering söker i både professionella och våra egna omfattande nätverk av chefer och specialister. Vi kvalitetssäkrar kandidaterna och säkerställer att du anställer rätt ledare eller specialist till ditt företag.

Vill du veta mer om våra tjänster?
Ring oss!

Scroll to Top