Interim.

Ekonomikonsulter från Newr

Vi på Newr har alla lång erfarenhet av att tillsätta ekonomikonsulter på alla nivåer. Vi vet att det är viktigt att det blir rätt från början. Därför startar vi alla uppdrag med att ta en tydlig kravspecifikation innan vi letar efter lämplig ekonom till uppdraget.

Vi arbetar både med anställda och associerade konsulter på interimistiska roller för att kunna erbjuda en flexibel, snabb och träffsäker leverans.

Genom vårt stora nätverk av ekonomer har vi alltid ambitionen att kunna tillsätta konsulter vid en en vakans eller tillfällig arbetstopp.

Vanliga roller som efterfrågas från Newr på interimistiska positioner är: Business Controllers, Financial Controllers, redovisningsekonomer och kvalificerade ekonomiassistenter.

Hållbar lösning

Genom att ta in en ekonomikonsult kan du som beställare hålla balansen på ekonomiavdelningen och parera eventuella arbetstoppar, tjänstledigheter och föräldravikariat.

Många gånger kan du som beställare genom att ta in konsulter överföra ny kompetens till den egna gruppen. Prata gärna med oss om vilka kompetenser du gärna ser hos en konsult du vill ta in i din verksamhet så hjälper vi dig.

Genom att ta in en ekonomikonsult ser våra kunder ofta möjligheten att kompetensförstärka inför specifika projekt som ett systembyte eller processförbättringar.

Involvera gärna fler medarbetare när du har kvalificerade konsulter inne och överför konsultens kunskaper till den egna gruppen. Då kan du på ett smart och utvecklande sätt behålla kompetensen i din verksamhet.

Vår process inom interim

01.

Kravprofil

Tillsammans med dig definierar vi innehållet i rollen.

01.

02.

Search och kvalitetssäkring

Genom vårt nätverk och våra kanaler presenterar vi konsultprofiler till dig som är kvalitetssäkrade.

02.

03.

Intervju

Du träffar utvalda konsulter från oss.
03.

04.

Avtal

Vi kontrakterar vald kandidat och uppdraget startar.
04.

05.

Uppföljning

Vi säkerställer att konsulten lever upp till kundens krav på kompetens.

05.

Vill du veta mer om våra tjänster?
Ring oss!

Scroll to Top