Hyra koncernredovisningschef.

Hyra koncernredovisningschef

Att hyra in en koncernredovisningschef är ett bra sätt att parera en tillfällig vakans vid till exempel föräldraledighet, sjukskrivning eller under en rekryteringsprocess. Just koncernredovisningschefer och andra kvalificerade ekonomer i ledande positioner är något vi på Newr sätter stor stolthet i. Vi är specialiserade på ekonomer och har långt erfarenhet av att rekrytera och tillsätta tjänster inom ekonomi och finans. Det är inte en del av vår verksamhet utan hela vår verksamhet och det vill vi att du som kund ska märka av.  

Specialister på att hyra ut koncernredovisningschefer

Just chefer inom ekonomi är något vi tidigt valt att specialisera oss på och något vi sätter högt värde i, att få det prestigefyllda uppdraget att tillsätta ett företags koncernredovisningschef är något vi lägger stort arbete bakom och där vi alltid arbetar i team för att säkerställa hög kvalitet genom hela processen. Vi arbetar helt branschoberoende och har ett stort nätverk av koncernredovisningchefer både på kund och kandidat sidan varpå vi tidigt i processen kan identifiera rätt kandidater och starta dialoger. 

Vi som arbetar på Newr har mångårig erfarenhet av att tillsätta koncernredovisningschefer och andra kvalificerade ekonomer på olika nivåer till ekonomifunktioner och stödenheter i både nationella och internationella företag. Vår erfarenhet har också bidragit till vårt nätverk som kontinuerligt växer vilket än mer skapar förutsättningar för dig som kund eller dig som kandidat.  

Vi sätter alltid kompetensen i första rummet. En tydlig kravprofil hos vårt kundföretag är grunden till en väl genomförd process där vi på Newr alltid ser till att säkerställa att vi har samma bild av vilken profil som passar bäst in i er verksamhet. 

Att hyra in enkoncernredovisningschef är ofta en kritisk process för ett företag och det är därför viktigt att ta rätt typ av stöd. En koncernredovisningschef är oftast både en formell och informell ledare och vi tittar alltid efter ledaregenskaper även om rollen inte alltid har personalansvar för så många personer. Vi letar efter intresse, nyfikenhet och engagemang och starka kommunikativa kompetenser som vi vet att våra kunder oftast söker i rollen som koncernredovisingschef.

Hyr in en koncernredovisningschef av Newr

Oavsett om du har en vakant position eller en ökad tillväxt i ditt bolag kan det vara klokt att ta in en koncernredovisningschef interimistiskt. På så sätt får du en uppfattning om vad du söker långsiktigt och kan också ta in lite mer erfaren kompetens än vad du kanske långsiktigt behöver. Att hyra in en koncernredovisningschef är för en organisation ofta väldigt tidskrävande och därför är det väldigt viktigt att du tar rätt typ av stöd. Där har vi långt erfarenhet och ett redan uppbyggt nätverk där du sparar tid från både dig själv och din organisation. Vi är alltid transparenta i våra konsultprocesser och du har full insyn i vilka kandidater som finns i vår process. Vi kan även ge dig råd utifrån vår erfarenhet från att löpande tilsätta och tillsätta chefs- och specialisttjänster.

Kvalitetssäkrade konsulter

När du hyr in en koncernredovisningschef som konsult kan det vara av olika anledningar och därför är behoven olika långa. Behoven kan också förändras över tid och därför är det en stor fördel att hyra in en koncernredovisningschef som konsult eftersom du som kund får en flexibilitet. Våra konsultuppdrag varierar i längd från 3-12 månader men kan ibland vara längre än så. Newr arbetar med ett stort kvalitetssäkrat associerat nätverk av erfarna och kvalificerade koncernredovisningschefer.

Stort nätverk av interima koncernredovisningschefer och andra kvalificerade ekonomer

Vi hittar våra konsulter genom en kontinuerligt bearbetning av marknaden där vi varje dag söker efter nya konsulter och kandidater som vill ansluta sig till oss på Newr och det starka nätverk av ekonomer vi har. Genom vårt arbete så har vi gjort oss kända för att matcha våra kunder med relevanta konsulter snabbt.

Vi på Newr

Vi är specialiserade på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans på alla nivåer och bistår företag med kandidater och konsulter på chefs-, specialist och linjerollersnivå.

Vi som ligger bakom Newr har alla en lång erfarenhet från såväl konsultativa roller som konsultiva branscher och trivs som bäst när det handlar om människor. Vi tror att det som bygger förtroende och långsiktiga relationer är en bra kommunikation och ett nära samarbete vilket vi strävar efter i alla dialoger, oavsett om du är kund, konsult eller kandidat.

Med ett genuint engagemang är vår ambition och vårt kundlöfte att vara snabba, träffsäkra och pålitliga. Vi ser fram emot att lära känna dig som, precis som vi, brinner för att skapa värde inom ekonomiområdet.

Vill du veta mer om våra tjänster?
Ring oss!

Scroll to Top