Hyra analytiker.

Hyra analytiker

Att hyra en analytiker som konsult är ett bra sätt att parera en tillfällig vakans vid till exempel föräldraledighet, sjukskrivning eller under en rekryteringsprocess. Vi är specialiserade på ekonomer och har lång erfarenhet av att rekrytera och tillsätta tjänster inom ekonomi, bank och finans. Det är inte en del av vår verksamhet utan hela vår verksamhet och det vill vi att du som kund ska märka av.  

Specialister på att hyra ut analytiker och andra roller inom bank, finans och försäkring

Just analytiker är något vi tidigt valt att specialisera oss på och något vi sätter högt värde i, att få uppdraget att tillsätta ett företags analytiker är något vi lägger stort arbete bakom och där vi alltid arbetar i team för att säkerställa hög kvalitet genom hela processen. Vi arbetar helt branschoberoende och har ett stort nätverk av analytiker både på kund och kandidat sidan varpå vi tidigt i processen kan identifiera rätt kandidater och starta dialoger. 

Vi som arbetar på Newr har mångårig erfarenhet av att hyra ut analytiker och andra ekonomer på olika nivåer till ekonomifunktionen, banker och försäkringsbolag i både nationella och internationella företag. Vår erfarenhet har också bidragit till vårt nätverk som kontinuerligt växer vilket än mer skapar förutsättningar för dig som kund eller dig som kandidat.  

Vi sätter alltid kompetensen i första rummet. En tydlig kravprofil hos vårt kundföretag är grunden till en väl genomförd process där vi på Newr alltid ser till att säkerställa att vi har samma bild av vilken profil som passar bäst in i er verksamhet. 

Att hyra in en analytiker är ofta en kritisk process för ett företag och det är därför viktigt att ta rätt typ av stöd. När vi tillsätter analytiker letar vi efter noggrannhet, intresse, nyfikenhet och engagemang och starka kommunikativa kompetenser som vi vet att våra kunder oftast söker i rollen som analytiker.

Hyr in en analytiker av Newr

Oavsett om du har en vakant position eller en ökad tillväxt i ditt bolag kan det vara klokt att ta in en analytiker interimistiskt. På så sätt får du en uppfattning om vad du söker långsiktigt och kan också ta in lite mer erfaren kompetens än vad du kanske långsiktigt behöver. 

Kvalitetssäkrade konsulter

När du hyr in en analytiker som konsult kan det vara av olika anledningar och därför är behoven olika långa. Behoven kan också förändras över tid och därför är det en stor fördel att hyra en analytiker som konsult eftersom du som kund får en flexibilitet. Våra konsultuppdrag varierar i längd från 3-12 månader men kan ibland vara längre än så. Newr arbetar både med anställda konsulter och ett stort associerat nätverk.

Att hyra in en analytiker är för en organisation ofta väldigt tidskrävande och där är det viktigt att du tar rätt typ av stöd. Där har vi långt erfarenhet och ett redan uppbyggt nätverk där du sparar tid från både dig själv och din organisation. Vi är alltid transparenta i våra konsultprocesser och du har full insyn i vilka konsulter som finns i vår process. Vi kan även ge dig råd utifrån vår erfarenhet från att löpande rekrytera och tillsätta roller inom ekonomi, bank finans och försäkring.

Stort nätverk av analytiker och andra ekonomer

Vi hittar våra kandidater genom en kontinuerligt bearbetning av marknaden där vi varje dag söker efter nya konsulter och kandidater som vill ansluta sig till oss på Newr och det starka nätverk av ekonomer vi har. Genom vårt arbete så har vi gjort oss kända för att matcha våra kunder med relevant kandidater snabbt. Detta leder till att kandidater som ansluter sig till oss ökar sina chanser till en attraktiv karriär kallar vi för att bygga framgångsrika och långsiktiga relationer.

Vi på Newr

Vi är specialiserade på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans på alla nivåer och bistår företag med kandidater och konsulter på chefs-, specialist och linjerollersnivå.

Vi som ligger bakom Newr har alla en lång erfarenhet från såväl konsultativa roller som konsultiva branscher och trivs som bäst när det handlar om människor. Vi tror att det som bygger förtroende och långsiktiga relationer är en bra kommunikation och ett nära samarbete vilket vi strävar efter i alla dialoger, oavsett om du är kund, konsult eller kandidat.

Med ett genuint engagemang är vår ambition och vårt kundlöfte att vara snabba, träffsäkra och pålitliga. Vi ser fram emot att lära känna dig som, precis som vi, brinner för att skapa värde inom ekonomiområdet.

Vill du veta mer om våra tjänster?
Ring oss!

Scroll to Top