Hyra koncernredovisningsekonom.

Hyra koncernredovisningsekonom

Att hyra en koncernredovisningsekonom är ett bra sätt att parera tillfälliga vakanser vid till exempel föräldraledigheter, sjukskrivningar eller under en rekryteringsprocess. Just interima ekonomer i kvalificerade specialistroller är något vi på Newr sätter stor stolthet i. Vi är specialiserade på ekonomer och har lång erfarenhet av att rekrytera till fasta tjänster och att hyra in konsulter inom ekonomi och finans. Det är inte en del av vår verksamhet utan hela vår verksamhet och det vill vi att du som kund ska märka av. 

Specialister på att hyra ut koncernredovisningsekonomer


Just specialister inom ekonomi är något vi tidigt valt att specialisera oss på och något vi sätter högt värde i, att få det prestigefyllda uppdraget att tillsätta ett företags koncernredovisningsekonom är något vi lägger stort arbete bakom och där vi alltid arbetar i team för att säkerställa hög kvalitet genom hela processen. Vi arbetar helt branschoberoende och har ett stort nätverk av koncernredovisningsekonomer både på kund och kandidatsidan varpå vi tidigt i processen kan identifiera rätt kandidater och starta dialoger. 

Vi som arbetar på Newr har mångårig erfarenhet av att hyra ut koncernredovisningsekonomer och andra kvalificerade ekonomer på olika nivåer till ekonomifunktioner och stödenheter i både nationella och internationella företag. Vår erfarenhet har också bidragit till vårt nätverk som kontinuerligt växer vilket än mer skapar förutsättningar för dig som kund eller dig som kandidat.  

Vi sätter alltid kompetensen i första rummet. En tydlig kravprofil hos vårt kundföretag är grunden till en väl genomförd konsultprocess där vi på Newr alltid ser till att säkerställa att vi har samma bild av vilken profil som passar bäst in i er verksamhet. 

En koncernredovisningsekonom kan många gånger vara en informell ledare och vi tittar alltid efter ledaregenskaper även om rollen inte har personalansvar. Vi letar efter intresse, nyfikenhet och engagemang och starka kommunikativa kompetenser som vi vet att våra kunder oftast söker i roller med så centralt ansvar.  

Hyr in en koncernredovisningsekonom av Newr


Oavsett om du har en vakant position eller en ökad tillväxt i ditt bolag kan det vara klokt att hyra in en koncernredovisningsekonom interimistiskt. På så sätt får du en uppfattning om vad du söker långsiktigt och kan också ta in lite mer erfaren kompetens än vad du kanske långsiktigt behöver. Att rekrytera en Koncernredovisningsekonom är för en organisation ofta väldigt tidskrävande och därför är det viktigt att du tar rätt typ av stöd. Där har vi lång erfarenhet och ett redan uppbyggt nätverk där du sparar tid från både dig själv och din organisation. Vi är alltid transparenta i våra konsultprocesser och du har full insyn i vilka kandidater som finns i vår process. Vi kan även ge dig råd utifrån vår erfarenhet  från att löpande rekrytera och tillsätta chefs- och specialisttjänster. 

Kvalitetssäkrade konsulter

När du hyr in en koncernredovisningsekonom som konsult kan det vara av olika anledningar och därför är behoven olika långa. Behoven kan också förändras över tid och därför är det en stor fördel att hyra in en koncernredovisningsekonom som konsult eftersom du som kund får en flexibilitet. Våra konsultuppdrag varierar i längd från 3-12 månader men kan ibland vara längre än så. Newr arbetar med ett stort kvalitetssäkrat associerat nätverk av erfarna och kvalificerade koncernredovisningsekonomer.

Stort nätverk av interima koncernredovisningsekonomer och andra kvalificerade ekonomer

Vi hittar våra konsulter genom en kontinuerligt bearbetning av marknaden där vi varje dag söker efter nya konsulter och kandidater som vill ansluta sig till oss på Newr och det starka nätverk av ekonomer vi har. Genom vårt arbete så har vi gjort oss kända för att matcha våra kunder med relevanta konsulter snabbt.

Vi på Newr


Newr är specialiserat på att rekrytera och hyra ut ekonomer på chefs-, specialist och linjerollsnivå. Vi träffar ekonomer varje dag och utvecklas dagligen i vad som är viktiga kompetenser både nu och kommande år för en ekonomifunktion sett till nya arbetssätt och ny teknik som system mm. Vi som arbetar på Newr har alla lång erfarenhet från konsultbranschen både som konsulter själva och i ledande befattningar samtliga inom specialiseringen ekonomi. Behöver du rekrytera eller hyra in ekonomer så tveka inte med att höra av dig till oss redan idag, vi bollar gärna kravprofil och din avdelnings framtid för att hitta bäst lämpad konsult eller kandidat till er.

Vill du veta mer om våra tjänster?
Ring oss!

Scroll to Top