Hyra credit controller.

Hyra credit controller 

Att hyra en credit controller som konsult är ett bra sätt att parera tillfälliga vakanser som föräldraledigheter, sjukskrivningar, eller där anställd personal jobbar i interna projekt. Just interima credit controllers och andra ekonomer är något vi på Newr sätter stor stolthet i. Vi är specialiserade på ekonomer och har lång erfarenhet av att hyra ut credit controllers och andra kvalificerade ekonomer. Det är inte en del av vår verksamhet utan hela vår verksamhet och det vill vi att du som kund ska märka av.  

Specialiter på att hyra ut credit controllers

Just credit controllers är något vi tidigt valt att specialisera oss på och något vi sätter högt värde i, att få det prestigefyllda uppdraget att tillsätta ett företags credit controller. Vi arbetar helt branschoberoende och har ett stort nätverk av credit controllers både på kund och kandidatsidan varpå vi tidigt i processen kan identifiera rätt kandidater och starta dialoger. 

Vi som arbetar på Newr har mångårig erfarenhet av att hyra ut credit controllers och andra ekonomer på olika nivåer till ekonomifunktioner och stödenheter i både nationella och internationella företag. Vår erfarenhet har också bidragit till vårt nätverk som kontinuerligt växer vilket än mer skapar förutsättningar för dig som kund eller dig som kandidat.  

Vi sätter alltid kompetensen i första rummet. En tydlig kravprofil hos vårt kundföretag är grunden till en väl genomförd process där vi på Newr alltid ser till att säkerställa att vi har samma bild av vilken profil som passar bäst in i er verksamhet. 

En credit controller kan många gånger vara  en informell ledare och vi tittar alltid efter ledaregenskaper även om rollen inte har personalansvar.  Vi letar efter intresse, nyfikenhet och engagemang och starka kommunikativa kompetenser som vi vet att våra kunder oftast söker i rollen som credit controller.

Hyr in en credit controller som konsult av Newr

Oavsett om du har en vakant position eller en ökad tillväxt i ditt bolag kan det vara klokt att ta in en credit controller interimistiskt. På så sätt får du en uppfattning om vad du söker långsiktigt och kan också ta in lite mer erfaren kompetens än vad du kanske långsiktigt behöver. Att hyra in en credit controller är för en organisation ofta väldigt tidskrävande och därför är det väldigt viktigt att du tar rätt typ av stöd. Där har vi långt erfarenhet och ett redan uppbyggt nätverk där du sparar tid från både dig själv och din organisation. Vi är alltid transparenta i våra konsultprocesser och du har full insyn i vilka kandidater som finns i vår process.  Där har vi lång erfarenhet och ett redan uppbyggt nätverk där du sparar tid från både dig själv och din organisation. 

Kvalitetssäkrade konsulter

När du hyr in en credit controller som konsult kan det vara av olika anledningar och därför är behoven olika långa. Behoven kan också förändras över tid och därför är det en stor fördel att hyra in en credit controller som konsult eftersom du som kund får en flexibilitet. Våra konsultuppdrag varierar i längd från 3-12 månader men kan ibland vara längre än så. Newr arbetar både med anställda konsulter och ett stort associerat nätverk.

Stort nätverk av credit controllers och andra kvalificerade ekonomer

Vi hittar våra konsulter genom en kontinuerligt bearbetning av marknaden där vi varje dag söker efter nya konsulter och kandidater som vill ansluta sig till oss på Newr och det starka nätverk av ekonomer vi har. Genom vårt arbete så har vi gjort oss kända för att matcha våra kunder med relevanta konsulter snabbt.

Vi på Newr

Vi är specialiserade på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans på alla nivåer och bistår företag med kandidater och konsulter på chefs-, specialist och linjerollersnivå.

Vi som ligger bakom Newr har alla en lång erfarenhet från såväl konsultativa roller som konsultiva branscher och trivs som bäst när det handlar om människor. Vi tror att det som bygger förtroende och långsiktiga relationer är en bra kommunikation och ett nära samarbete vilket vi strävar efter i alla dialoger, oavsett om du är kund, konsult eller kandidat.

Med ett genuint engagemang är vår ambition och vårt kundlöfte att vara snabba, träffsäkra och pålitliga. Vi ser fram emot att lära känna dig som, precis som vi, brinner för att skapa värde inom ekonomiområdet.

Newr är specialiserat på att rekrytera och hyra ut ekonomer på chefs-, specialist och linjerollsnivå. Vi träffar ekonomer varje dag och utvecklas dagligen i vad som är viktiga kompetenser både nu och kommande år för en ekonomifunktion sett till nya arbetssätt och ny teknik som system mm. Vi som arbetar på Newr har alla lång erfarenhet från konsultbranschen både som konsulter själva och i ledande befattningar samtliga inom specialiseringen ekonomi. Behöver du rekrytera eller hyra in ekonomer så tveka inte med att höra av dig till oss redan idag, vi bollar gärna kravprofil och din avdelnings framtid för att hitta bäst lämpad konsult eller kandidat till er.

Vill du veta mer om våra tjänster?
Ring oss!

Scroll to Top