Rekrytera redovisningsassistent.

Rekrytera redovisningsassistent

Att rekrytera redovisningsassistenter och andra roller inom ekonomi är något vi på Newr sätter stor stolthet i. Vi är specialiserade på ekonomer och har lång erfarenhet av att rekrytera till fasta tjänster och att hyra in konsulter inom ekonomi och finans. Det är inte en del av vår verksamhet utan hela vår verksamhet och det vill vi att du som kund ska märka av. 

Specialister på att rekrytera redovisningsassistenter

Just redovisningsassistent är något vi tidigt valt att specialisera oss på och något vi sätter högt värde i, att redovisningen, faktureringen och underlaget till den löpande bokföringen löper på utan avbrott är centralt för vilken ekonomiavdelning som helst. Många uppgifter hamnar ofta på redovisningsassistent varför den ofta blir en viktig kugge på ekonomiavdelningen. Vi blir alltid stolta över att få  uppdraget att tillsätta ett företags redovisningsassistent och vi lägger ett stort arbete bakom att alltid ha kandidater och konsulter i pipen gällande dessa förfrågningar. Vi kan därigenom säkerställa snabb leverans och en smidig process. Vi arbetar helt branschoberoende och har ett stort nätverk av redovisningsassistenter varpå vi tidigt i processen kan identifiera rätt kandidater och starta dialoger. 

Vi som arbetar på Newr har mångårig erfarenhet av att rekrytera redovisningsassistenter och ekonomer på olika nivåer till ekonomifunktioner och stödenheter i både nationella och internationella företag. Vår erfarenhet har också bidragit till vårt nätverk som kontinuerligt växer vilket än mer skapar förutsättningar för dig som kund eller dig som kandidat.  

Vi sätter alltid kompetensen i första rummet. En tydlig kravprofil hos vårt kundföretag är grunden till en väl genomförd process där vi på Newr alltid ser till att säkerställa att vi har samma bild av vilken profil som passar bäst in i er verksamhet. 

En redovisningsassistent är viktig för ett företags ekonomifunktion och ibland blir redovisningsassistenten en del i allas arbete. Många gånger med bred kompetens och med ett sinne för att sköta många uppgifter parallellt. Vi letar efter intresse, nyfikenhet och engagemang och starka kommunikativa kompetenser som vi vet att våra kunder oftast söker i rollen. 

Rekrytera redovisningsassistent med Newr oavsett om du söker för en interim position eller för en fast tjänst. 


Oavsett om du har en vakant position eller en ökad tillväxt i ditt bolag kan det vara klokt att ta in en redovisningsassistent interimistiskt. På så sätt får du en uppfattning om vad du söker långsiktigt och kan också ta in lite mer erfaren kompetens än vad du kanske långsiktigt behöver. 

Att rekrytera en redovisningsassistent är för en organisation ofta väldigt tidskrävande och att upprätta en rekryteringsprocess tar ofta lång tid precis som att nå det urval man önskar för att filtrera ner till rätt person. Där har vi lång erfarenhet och ett redan uppbyggt nätverk där du sparar tid från både dig själv och din organisation. Vi är alltid transparenta i våra rekryteringar och du har full insyn i vilka kandidater som finns i vår process. Vi kan även ge dig råd utifrån vår erfarenhet  från att löpande rekrytera och tillsätta ekonomer på linjerolls-, chefs- och specialistnivå. 

Vi rekryterar redovisningsassistenter kompetensbaserat

När vi rekryterar till våra kunder arbetar vi kompetensbaserat där vi utgår från kravprofilen och sedan stämmer av kandidatens kompetens mot redovisade arbetsuppgifter. Att kandidaten sedan ska passa in i företaget och dess värderingar är självklart för en lyckad och långsiktigt hållbar rekrytering. Vi testar våra kandidater utifrån personliga drag och kompetens vilket skapar ett bra underlag för våra kunder och uppskattas av våra kandidater som ett underlag för diskussion och exemplifiering. 

Stort nätverk av redovisningsassistenter och andra ekonomer


Vi hittar våra kandidater genom en kontinuerligt bearbetning av marknaden där vi varje dag söker efter nya konsulter och kandidater som vill ansluta sig till oss på Newr och det starka nätverk av ekonomer vi har. Genom vårt arbete så har vi gjort oss kända för att matcha våra kunder med relevant kandidater snabbt. Detta leder till att kandidater som ansluter sig till oss ökar sina chanser till en attraktiv karriär kallar vi för att bygga framgångsrika och långsiktiga relationer.

Vi på Newr


Newr är specialiserat på att rekrytera och hyra ut ekonomer på chefs-, specialist och linjerollsnivå. Vi träffar ekonomer varje dag och utvecklas dagligen i vad som är viktiga kompetenser både nu och kommande år för en ekonomifunktion sett till nya arbetssätt och ny teknik som system mm. Vi som arbetar på Newr har alla lång erfarenhet från konsultbranschen både som konsulter själva och i ledande befattningar samtliga inom specialiseringen ekonomi. Behöver du rekrytera eller hyra in ekonomer så tveka inte med att höra av dig till oss redan idag, vi bollar gärna kravprofil och din avdelnings framtid för att hitta bäst lämpad konsult eller kandidat till er.

Vill du veta mer om våra tjänster?
Ring oss!

Scroll to Top